“Het is mijn uitdaging om iedere kandidaat weer met nieuwe energie en inspiratie aan het werk te laten gaan.”

Judith Wijnbergen Lees meer over Judith Wijnbergen

Loopbaanadvies

Hoe maakt u van uw volgende carrièrestap een bewuste keuze? Ik help u de regie weer in eigen hand te nemen.

Coaching

Hebt u zicht op uw eigen handelen? En hoe gaat u om met conflicten? Coaching geeft u meer grip op het eigen functioneren.

Outplacement

Samen brengen we uw talenten en vaardigheden in kaart om geïnspireerd aan het werk te gaan in een nieuwe baan.

Training

Boek Judith Wijnbergen voor een in company training op het gebied van team- en loopbaanbegeleiding. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie.

Nieuws

Gratis Ontwikkeladvies voor 45plussers

Gemotiveerd en vitaal werkzaam blijven tot aan uw pensioen? De regie van uw loopbaan in uw eigen handen nemen. Dat is het doel van
de subsidieregeling "ontwikkeladvies vijfenveertigplussers" van het Ministerie van Sociale Zaken.

Contact

Wijnbergen LoopbaanConsultancy is gevestigd in Tiel.

Tel. 06 533 114 03

Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ontwikkeladvies is een Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkende vijfenveertigplussers. De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren, en hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan dan wel het behouden van hun huidige baan. De regeling loopt tot 1 juli 2019.

Het Ontwikkeladvies stelt werknemers in specifieke beroepsgroepen in staat om met behulp van een loopbaanadviseur een beter beeld te krijgen van hun 'arbeidsmarkt-fitheid'. Aan ieder Ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,- gekoppeld, aan te vragen door de begeleidende loopbaanadviseur.

Doel
Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het oudere medewerkers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden.

Het Ontwikkeladvies geldt voor de volgende beroepsgroepen:
- secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
- cateringmedewerkers;
- verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
- gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
- buitengewoon opsporingsambtenaren, art. 142 Wetboek van Strafvordering,toezichthouders en handhavers;
- schoonmakers;
- werkenden in het primair onderwijs;
- werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
- ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Snel wegwijs in de subsidie? https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers