“Het is mijn uitdaging om iedere kandidaat weer met nieuwe energie en inspiratie aan het werk te laten gaan.”

Judith Wijnbergen Lees meer over Judith Wijnbergen

Loopbaanadvies

Hoe maakt u van uw volgende carrièrestap een bewuste keuze? Ik help u de regie weer in eigen hand te nemen.

Coaching

Hebt u zicht op uw eigen handelen? En hoe gaat u om met conflicten? Coaching geeft u meer grip op het eigen functioneren.

Outplacement

Samen brengen we uw talenten en vaardigheden in kaart om geïnspireerd aan het werk te gaan in een nieuwe baan.

Training

Boek Judith Wijnbergen voor een in company training op het gebied van team- en loopbaanbegeleiding. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie.

Nieuws

Ontwikkeladvies 45plussers

Gemotiveerd en vitaal werkzaam blijven tot aan uw pensioen? De regie van uw loopbaan in uw eigen handen nemen. Dat is het doel van
de subsidieregeling "ontwikkeladvies vijfenveertigplussers" van het Ministerie van Sociale Zaken.
Lees verder

Contact

Wijnbergen LoopbaanConsultancy is gevestigd in Tiel.

Tel. 06 533 114 03

Voor wie geldt de tijdelijke subsidieregeling 45-plussers?
Voor werkende (minimaal 12 uur per week) vijfenenveertig plussers en een aantal beroepsgroepen:
- secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers m.u.v. sectoren Rijk en Zorg & Welzijn
- werkenden in het primair onderwijs
- werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs
- gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
- buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers m.u.v. sector Rijk
- schoonmakers m.u.v. sector Zorg & Welzijn en Rijk
- ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst
- verkoopmedewerkers in de detailhandel en fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in de detailhandel
- cateringmedewerkers.