Coaching

Effect van het gedrag op de omgeving

Vragen die aan de orde kunnen komen:

 • Zicht krijgen op de situatie en uw eigen aandeel daarin;
 • Bewust worden van het eigen gedrag;
 • Het verkrijgen van zelfinzicht, en wat doet u daarmee;
 • Communicatie: hoe staat u in het proces;
 • Communicatie: wat kunt u hiermee in uw werkomgeving;
 • Omgaan met conflicten.

Werkwijze

De gesprekken zijn open, kritisch, betrokken en resultaatgericht. Op basis van bovengenoemde punten wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan:

 • Inzicht in uw eigen functioneren;
 • Inzicht in het effect dat u heeft op uw omgeving;
 • Vinden van de juiste, bij u passende oplossingen;
 • Het realiseren van de gewenste veranderingen;
 • Ontwikkelen van competenties;
 • Het maken van keuzes;
 • Uzelf profileren;
 • Eigenaar worden van uw eigen leerproces.

Resultaat

Met coaching van Judith Wijnbergen krijgt u meer grip op uw eigen handelen. U werkt weer met plezier en kan vol nieuwe inspiratie aan het werk met de gewenste veranderingen.