Kies voor loopbaanadvies

Omdat iedereen nu eenmaal anders is, is uw loopbaanbegeleiding, de manier van werken, het loopbaanadvies altijd maatwerk. Om een passende en persoonlijke aanpak te creëren vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats, waarin het gewenste resultaat in kaart wordt gebracht. Hieruit volgt een begeleidingsvoorstel.

Concreet plan

In het begeleidingsvoorstel staat beschreven hoe het traject er uit gaat zien, met heldere, haalbare en concrete stappen. Uiteindelijk moet de eigen weg bewandeld gaan worden en ik ondersteun u hierbij.

Aan het werk

De begeleiding is gericht op een concreet resultaat; het maken van een stappen- en actieplan. U gaat met motivatie, inspiratie en plezier aan het werk. En daarmee heeft u een (nieuw) doel voor ogen.

Werkwijze loopbaanbegeleiding

Wat is uw levensverhaal? Wat zijn uw kwaliteiten en talenten, wat zijn uw belemmerende overtuigingen? Wat vind u belangrijk om terug te vinden in het werk? Wat zijn uw loopbaanankers en -waarden? En, wat doet u er nu mee?

Met deze informatie kan het bewustwordingsproces gestart worden om tot zelfinzicht te komen en stappen te kunnen zetten.

De persoonlijke effectiviteit wordt vergroot, zodat u zelf vorm kunt geven aan uw loopbaan en de regie (weer) in eigen hand neemt.

Duur van het traject

4 tot 8 gesprekken van anderhalf uur, afhankelijk van de vraag.