Gratis ontwikkeladvies

GRATIS ONTWIKKELADVIES

29 juli 2020

NL leert door: gratis ontwikkeladvies en scholingstrajecten voor iedereen
Het werk verandert. Het wordt digitaler, meer op afstand en er zijn zelfs banen die verdwijnen, zeker nu. Herkenbaar? Dan is het gratis loopbaanadvies van NL leert door interessant voor jou. Je krijgt als werkende of werkzoekende de mogelijkheid om gratis ontwikkeladvies aan te vragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Het ontwikkeladvies begint met een arbeidsmarktscan. Zo krijg je inzicht in jouw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op jouw ervaring en wensen.

Gratis scholingstrajecten
Dit najaar is het ook mogelijk om een gratis (online) scholingstraject te volgen. Je kunt hierbij kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Dit is een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Ook handig: de subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten wordt gedaan door de adviseur of opleider. Je hoeft dus geen geld voor te schieten.

Wil jij gratis loopbaanadvies of (bij)scholing? Neem dan contact met mij op!

Voor iedereen
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de regeling NL leert door; van werkzoekenden tot werkenden, zzp’ers en zelfstandig ondernemers. Maak je als ondernemer gebruik van NOW 2.0? Attendeer je werknemers dan op NL leert door en voldoe hiermee aan de NOW 2.0-inspanningsverplichting om scholing te stimuleren.

Over NL leert door
Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers de NOW 2.0 aanvragen. Dit tweede noodpakket is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen, zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de regeling NL leert door. Vanuit deze regeling is €50 miljoen euro beschikbaar voor gratis ontwikkeladvies en gratis (online) scholing. Doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van het belang van leren en ontwikkelen. NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. NL leert door is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zie ook www.hoewerktnederland.nl

Certificering als CMI Register Loopbaanprofessional en Noloc bewijs van beroepserkenning verlengd

April 2020
Met trots kan ik mededelen dat ik mij de komende 4 jaar weer Noloc erkend loopbaanprofessional en CMI Register Loopbaanprofessional kan noemen. Met de aantekening van de beoordelingscommissie; "je bent een integer en wijs professional"

Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Januari 2019

Het Ontwikkeladvies is een Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkende vijfenveertigplussers. De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan ”Perspectief voor vijftigplussers”. Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren, en hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan dan wel het behouden van hun huidige baan. De regeling loopt tot 10 januari 2020.

Het gratis Ontwikkeladvies is zo populair en er zijn zoveel aanvragen dat het subsidieplafond al bijna bereikt is en daarom vanuit het ministerie geadviseerd wordt geen nieuwe aanvragen meer te doen. Ik stop met de gratis Ontwikkeladviezen, maar je bent natuurlijk welkom voor een betaald Ontwikkeladvies!

Snel wegwijs in de subsidie? https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers