Outplacement, van werk naar werk

Voordat de begeleiding van start gaat, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Het is van belang dat de wederzijdse verwachtingen en de te behalen resultaten goed worden afgestemd. Vervolgens kan er worden gestart met de, op de kandidaat afgestemde, begeleiding.

Interactief proces - toekomst gericht

Bij outplacement gaat het om meer dan alleen ‘even’ een andere baan zoeken. Het is een interactief proces van verwerking, nieuwe perspectieven verkennen en keuzes maken. Vaak kampt men in deze situatie met een gevoel van verlies of woede. Het is van belang om hier aandacht aan te geven en bewust te zijn van de veranderde situatie. Tegelijkertijd wordt er toekomstgericht gewerkt.

Doel bereiken

Het weer geïnspireerd aan het werk gaan in een nieuwe baan. U bent in staat om optimaal gebruik te maken van uw talenten en vaardigheden.

Werkwijze

U wordt gecoacht bij:

  • Zelfonderzoek (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik);
  • Heroriëntatie;
  • Verkennen van uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
  • Vergroten van uw sollicitatievaardigheden;
  • Netwerken;
  • Vinden van vacatures;
  • Tijdens het traject is er ruimte voor opdrachten, oefeningen en feedback.

Duur van het traject

De duur van het outplacementtraject verschilt per persoon. Gemiddeld duurt een traject 6 tot 9 maanden.