Werkwijze

Voor mij staat de mens in verandering centraal. Ik ga ervan uit dat een ieder kwaliteiten heeft en dat die kwaliteiten tot zijn recht behoren te komen, èn kunnen komen.

Visie

Ieder kan eigen keuzes maken. Daar ben ik van overtuigd. Men kan zelf aangeven waar men goed in is, wat men wil, wat de drijfveren zijn, maar daarbij is af en toe hulp nodig.

Wat onder de oppervlakte aanwezig is, wordt niet altijd beseft. Om dat te ontdekken, te vertrouwen op hetgeen er is en er iets mee te doen, kan ondersteuning nodig zijn. Van iemand die een spiegel voorhoudt, kennis heeft van de processen die zich daarbij afspelen en kennis heeft van de arbeidsmarkt.

“Gaan de ogen van de kandidaat weer twinkelen, dan is er een grote stap voorwaarts gezet!”

Organisaties zijn ook in ontwikkeling. Er wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen in hun loopbaan. Er wordt niet alleen gekeken naar wat mensen kunnen, maar ook naar wie ze zijn.

Werkwijze

Afhankelijk van de persoon en zijn of haar vraagstelling maak ik gebruik van verschillende methodes en instrumenten.

  • Biografisch werken (narratieve methode);
  • Career Story Interviewing (CSI);
  • Transactionele Analyse;
  • LDC TrjcT (selfassesment);
  • Workplace Big Five (selfassesment);
  • Kernkwadranten.

Het levens- en loopbaanverhaal zijn een krachtig hulpmiddel om tot het gewenste resultaat te komen.

Gedragscode

Ik werk volgens de gedragscodes van het Noloc en het CMI. Deze zijn via e-mail op te vragen.